Κορωπί

16/11/2023

                     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση στην ημερίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που πραγματοποιήθηκε στην ΠΕΔΑ, έκανε ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, για τα τεράστια όσο και χρόνια προβλήματα που υπάρχουν στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό περιοχών του Δήμου, αναφορικά με την οριοθέτηση των ρεμάτων. Ο Δήμαρχος Κρωπίας, παρουσία του Ειδικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο, αναφέρθηκε και στην έλλειψη χρηματοδότησης ανάλογων έργων, ενώ ζήτησε από τον Ειδικό Γραμματέα να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση να δοθεί άμεσα τεχνική βοήθεια στους Δήμους, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν μελέτες, όχι μόνο για τα ρέματα αλλά και για άλλα μεγάλα έργα, όπως είναι η αποχέτευση.