Παραδόθηκαν στο Δήμο Κρωπίας για χρήση του τομέα Καθαριότητας-Πρασίνου τα δύο νέα μεγάλα φορτηγά

Ολοκληρώνεται σταδιακά το μεγάλο πρόγραμμα
ανανέωσης του στόλου οχημάτων Δήμου Κρωπίας


Παραδόθηκαν την , Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στο Δήμο Κρωπίας για χρήση του τομέα Καθαριότητας-Πρασίνου τα δύο νέα μεγάλα φορτηγά (ανατρεπόμενα,). Τα νέα οχήματα, πολύτιμα όπλα αντιμετώπισης της μάχης για καθαρή πόλη με νέα ενεργά συστήματα και πολιτικές ανακύκλωσης, αποτελούν μέρος του μεγάλου προγράμματος ανανέωσης του στόλου οχημάτων, προϋπολογισμού 2.101.552 εκατομμυρίων ευρώ που αποφασίστηκε το 2017-2018 και υλοποιείται σταδιακά.


Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης στο Αμαξοστάσιο με τα δύο νέα φορτηγά ανατρεπόμενης χρήσης του Δήμου Κρωπίας, 27.10.2020