Παράταση έως τις 21 Ιουνίου 2024 της δήλωσης ιδιοκτήτη για την εφαρμογή μόνο των βασικών μέτρων πυροπροστασίας των ακινήτων εντός δασών ή πλησίον δασικών εκτάσεων (300μ)

 

Μετά από πιέσεις του τεχνικού κόσμου, πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης δίνεται παράταση έως τις 21 Ιουνίου 2024 της δήλωσης ιδιοκτήτη για την εφαρμογή των βασικών μόνο μέτρων πυροπροστασίας των ακινήτων εντός δασών ή πλησίον δασικών εκτάσεων. (Οι προθεσμίες της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου τετάρτου της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟ-ΚΑ/55904/2019/19-05-2023 (Β’ 3475) κοινής υπουργικής απόφασης παρατείνονται από την λήξη τους έως και την 21η Ιουνίου 2024)

Τα βασικά μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο 2024 είναι τα ακόλουθα :

· Να γίνει καθαρισμός πέριξ του ακινήτου

· Να απομακρυνθούν όλα τα εύφλεκτα υλικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εστία μεγαλύτερης αύξησης της φωτιάς, του θερμικού φαινομένου.

· Να απομακρυνθεί η ξερή βλάστηση, η οποία μπορεί να μεταδώσει τη φωτιά στο κτίριο ή την οικία

· Στην τεχνική έκθεση πρέπει να υπάρχει ένα περίγραμμα των εξόδων διαφυγής, σε περίπτωση φωτιάς, ανάλογα με τον προσανατολισμό και με τις εξόδους τις οποίες πρέπει να υπάρχουν.

Οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των τεχνικών επιστημόνων-επαγγελματιών για απομακρύνσεις ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών για την αυτονόητη προστασία της ζωής τους και των συμπολιτών τους, της περιουσίας τους και του δασικού περιβάλλοντος.