Παρατείνεται η μίσθωση του ακινήτου  για την λειτουργία της νέας Δημοτικής Υπηρεσίας Δόμησης, του Αρχείου της, του Αρχείου Δήμου και της υποστήριξης της δημόσιας  δομής για τους μαθητές, γονείς και σχολεία (ΚΕΣΥ). Στο κενό η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Στην περασμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου, ο συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης και ο επικεφαλής της, εκ του πονηρού φυσικά, επιχείρησαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγαζόταν το Γραφείο Κτηματογράφησης για τις ανάγκες των δημοτών μας και αφορούσε το Εθνικό Κτηματολόγιο. Να σημειωθεί ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο- συνεχώς- στην ίδια επιχείρηση /ιδιοκτήτη και επί της δημοτικής διοίκησης 2003-2010 που ταυτίζεται με τον νυν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, συνεχιστή από τότε, στέλεχός της.

Επίσης, στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Υπ.Παιδείας (1ο ΚΕΣΥΑν.Αττικής) και ιδιαίτερα το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (http://kesyp-korop.att.sch.gr). Αν το ξενοικιάζαμε θα αφήναμε χωρίς στέγη το ΚΕΣΥ/ΓραΣυΕπ Κορωπίου (https://blogs.sch.gr/kesypkorop/). Γνώριζε φυσικά, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ότι δεν μπορούμε εκ του νόμου πλέον να καλύπτουμε μισθώματα άλλων φορέων και με τον τρόπο αυτό θα φαινόταν ότι διώχνουμε μια πολύ χρήσιμη δημόσια εκπαιδευτική συμβουλευτική δομή από το Κορωπί.

Επιπλέον, ήξερε ότι για να ανταποκριθούμε στο επόμενο διάστημα στις απαιτήσεις λειτουργίας της νέας Δημοτικής Υπηρεσίας Δόμησης πρέπει να έχουμε έτοιμο μισθωμένο κτίριο και με χώρο για τα αρχεία της ΥΔΟΜ Μαρκοπούλου. Μια νέα διαδικασία αναζήτησης μίσθωσης θα απαιτούσε 5 με 6 μήνες. Είναι επίσης γνωστό, ότι στο κτίριο θα στεγαστεί και το αρχείο του Δήμου. Σε ότι αφορά το τίμημα του ενοικίου είναι μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο

Τέλος, διατηρήσαμε όλα σχεδόν τα μισθωμένα δημοτικά κτίρια που παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική διοίκηση 2003-2010 εκτός ενός. Η υποκριτική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, για άλλη μια φορά, απέτυχε.

——————————-

Επισυνάπτουμε απόσπασμα μισθωτηρίου συμβολαίου του 2006 του ακινήτου που ενοικιάζει από τότε ο Δήμος Κρωπίας στην ίδια επιχείρηση-ιδιοκτήτη και το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής

imgSE-16714382

imgSE-16714383

imgSE-16714384