Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ¨103 (ΣΟΧ1/2023)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Β.
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ¨102 (ΣΟΧ1/2023)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Γ.
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ