ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ : Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

https://dt.govapp.gr/

Ο Δήμος Κρωπίας έχει ενεργοποιήσει την συμμετοχή του  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που αφορά την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής δημοτικών τελών και  μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων για όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει την λειτουργία τους λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας (με εντολή δημόσιας αρχής)

Πληκτρολογήστε https://dt.govapp.gr/

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης :

https://wiki.govhub.gr/doku.php?id=manualgovappdtpolitis