ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Τελευταία ενημέρωση : 06/06/2024

 

Προσοχή: Προσκαλούνται όλοι οι επικαρπωτές ακινήτων στα όρια πολεοδομικών μελετών να προσέλθουν στο Δημαρχείο (Τεχνική Υπηρεσία) για υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας.

 

– Πράξη εφαρμογής ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Γενικά: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 723Δ΄/14-09-1995 Φ.Ε.Κ.

Υπάρχουσα φάση: Με την υπ’ αρ. 142051/22-02-2021 απόφαση εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, κυρώθηκε η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στα ΟΤ 63-64, 65, 66, 67-68, 69, 70, 71, 73, 74, 74Α, 75, 76, 77, 79, 80, 76Α, ΚΧ69, 86, 87, 88, 94, 95, ΚΧ96, 97, 98, 99-103, 100, 101 και ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ 101 της περιοχής «Παραλία Άγιος Δημήτριος» Δήμου Κρωπίας.

 

– Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Α’ & Β’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ.

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 111/ΑΑΠ/05-04-2012 Φ.Ε.Κ. και ολοκληρώθηκε η 4η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής (περίοδος ανάρτησης:09-01-2023 έως 23-01-2023)

Τι αναμένεται: Η συζήτηση των ενστάσεων και η κύρωση πράξης εφαρμογής από την Περιφέρεια Αττικής

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Γ’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ.

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλης με το υπ’ αρ. 152/ΑΑΠ/22-07-2016 Φ.Ε.Κ.

Έγινε η 2η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής από 18-10-2021 έως 01-11-2021.

Τι αναμένεται: Η 3η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής.

Επόμενη ανάρτηση:.

 

Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ.

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 1040/Δ/29-12-2023 ΦΕΚ.

Τι αναμένεται: 1η ανάρτηση της πράξης Εφαρμογής.

Επόμενη ανάρτηση:

 

Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ Α’ γειτονιά.

Υπάρχουσα φάση: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναρτήσεις του πολεοδομικού σχεδίου και έχει διαβιβαστεί η μελέτη στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α για έγκριση, το οποίο συνεδρίασε και αναμένεται η κοινοποίηση της γνωμοδότησης του.

Τι αναμένεται: Έγκριση και έκδοση σχετικού Φ.Ε.Κ. ένταξης στο σχέδιο πόλης.

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ Β’ γειτονιά.

Υπάρχουσα φάση: Ολοκληρώθηκε η εξέταση και κρίση των ενστάσεων της 1ης ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης (Οκτώβριος 2010).

Τι αναμένεται: Η έγκριση οριοθέτησης του ρέματος, διόρθωση των σχεδίων βάσει της υπ’ αρ. 274/10 απόφασης Δ.Σ. και της μελέτης του ρέματος.

Επόμενη ανάρτηση:

 

– Πολεοδομική μελέτη ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 39/ΑΑΠ/17-03-2016 ΦΕΚ.

Έγινε η 1η ανάρτηση πράξης εφαρμογής (Ιούνιος 2017).

Τι αναμένεται: Η συζήτηση των ενστάσεων της 1ης πράξης εφαρμογής από την Περιφέρεια.

Επόμενη ανάρτηση:  

 

– Πολεοδομική μελέτη ΚΑΡΕΛΛΑ.

Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 281/Δ/02-05-2024 ΦΕΚ..

Τι αναμένεται: 1η ανάρτηση της πράξης Εφαρμογής

Επόμενη ανάρτηση:

 

-ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κτηματολογικό Γραφείο: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διεύθυνση: Αττικής 61 & Σπετσών (Περιφερειακή Οδός Κορωπίου), TK: 19400, Κορωπί
Τηλέφωνο: 210-6626652
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 04/11/2019
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας: ΦΕΚ Β’ 4025/04.11.2019
Απόφαση ΟΚΧΕ Περαίωσης: 1439/1949630/29.10.2019
Απόφαση ΟΚΧΕ Έναρξης: 1439/1949630/29.10.2019
Για να δείτε την δασική πληροφορία της περιοχής πατήστε εδώ

 

-Περί υπαγωγών στο νόμο 4495/2017

-Έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη για τον υπολογισμό της τιμής ζώνης που αφορά στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Διαύγεια (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης : ΒΟΖΑΩΛ6-ΑΑΗ).

 

 

 

 

 

www.koropi.gr