Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η Δημόσια Διαβούλευση στο Δήμο Κρωπίας για την Προστασία του Υμηττού (ΣΜΠΕ και προτεινόμενες αλλαγές στο Π.Δ του 2011)

Η 1ΗΔημόσια Διαβούλευση στο Δήμο Κρωπίας για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Επιπτώσεων και τις προτεινόμενες αλλαγές στο Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του Υμηττού πραγματοποιήθηκε την, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, με επιτυχία και ανάπτυξη επικοδομητικού διαλόγου. Συμμετείχαν 47 εκπρόσωποι, μέλη συλλόγων και μηχανικών στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου με τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας –χρήση μάσκας, έλεγχος και σήμανση περιορισμού θέσεωνενώ τη ζωντανή μετάδοση παρακολούθησαν περισσότεροι από 250 πολίτες.

Τη διαδικασία διαβούλευσης διεύθυνε, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης μαζί με τους αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκο Γιαννάκο και Παναγιώτη Πολίτη με την παρουσία της προέδρου του Δ.Σ Κρωπίας, Δήμητρας Μιχαιρίνα, των  αντιδημάρχων, Θοδωρή Γρίβα, Ανδρέα Ντούνη, Ελένη Αδάμ, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Κρωπίας, Αργυρώς Βήχου, των δημοτικών συμβούλων, Θεοφάνη Μιχαιρίνα, Κώστα Κιούση, Διονύση Κερατιώτη, Κωνσταντίνο Τσεβά  και υποστηρικτικό, υπαλληλικό, επιστημονικό, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες του Δήμου Κρωπίας(Σπύρος Σιούντρης, Διευθυντής Τ.Υ Κρωπίας, Δημήτριος Μπλάτσιος, Σπύρος Κοσμάς, Χρήστος Χριστοδούλου, Ιωάννης Μπιλικιάν, Ιωάννης Κατιμερτζόγλου, Ηλίας Μπούσης). Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού(ΣΠΑΥ), Δήμαρχο Ελληνικού- Αργυρούπολης, Ιωάννη Κωνσταντάτο εκπροσώπησε ο Νίκος Κιούσης, ειδικός συνεργάτης.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας “άνοιξε” τη διαδικασία, με μια συνοπτική  ιστορική ανασκόπηση από το 1977 έως το 2017 με σημεία επικέντρωσης της σκληρής κριτικής του στον καταργημένο πλέον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), στην ηγεσία του Υπ. Περιβάλλοντος ιδιαίτερα της περιόδου (2009-2011) αλλά και επι Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε ότι αυτή τη φορά η πολιτική ηγεσία έχει «ευήκοα ώτα» και δεν υποτιμάει ή αποκλείει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αντιθέτως υπάρχει ανοιχτό πεδίο διαλόγου, σύνθεσης θέσεων και αιτημάτων με δίκαιο τρόπο, με διάθεση ρεαλιστικής αντιμετώπισης.

Ο κ.Κιούσης προέβη  και σε κριτικές παρατηρήσεις. Θεωρεί ότι υπήρχε η δυνατότητα πριν τη δημόσια παρουσίαση και την έναρξη της διαβούλευσης και μάλιστα εντός θερινής περιόδου (σ.σ ακατάλληλη για τέτοιες εκκρεμείς υποθέσεις ενδιαφέροντος) να είχε προηγηθεί μια διαδικασία προεργασίας ώστε οι χάρτες να είναι ακριβείς, ιδιαίτερα ως προς τα διοικητικά όρια στην Ανατολική ζώνη του Υμηττού και στα «περάσματα από Α1 σε Α2». Για δε τα όρια της Νatura 2000 να έχουν την  επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και πλήθος άλλων επιμέρους στοιχείων που έχουν προωθηθεί στις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Από τις τοποθετήσεις συλλόγων (οικισμών και ζωνών οικιστικών πυκνώσεων,  Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου, προσώπων και μηχανικών) αναδείχθηκαν, συμφωνίες και διαφωνίες, επιμέρους προτάσεις χωροθετήσεων και αντιμετώπισης ιδιοκτησιακών και άλλων θεμάτων αλλά και διάθεση κατανόησης της προσπάθειας ισορροπίας. Ισορροπίας  μεταξύ ατομικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής δράσης που ασκείται εδώ και δεκαετίες, αυθαίρετης δόμησης , δασικής προστασίας και ακεραιότητας του Υμηττού καθώς και παραδοσιακών δραστηριοτήτων, όπως το κυνήγι, η αγροτική-γεωργική δράση με την κατάλληλη κτιριακή/αποθηκευτική υποδομή, η μελισσοκομία ή άλλων δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, αθλητισμού, ψυχαγωγίας, επεξεργασίας ΑΕΕΚ (σε λατομικούς χώρους) κ.α.

Ο κ. Κιούσης επανέλαβε τις θέσεις τους για μια δίκαιη αντιμετώπιση της Ανατολικής πλευράς του Υμηττού που σε επίπεδο Δήμου Κρωπίας έχουμε, όπως είπε, σεβαστεί το  Π.Δ Υμηττού του 2011 και δεν έχουμε καμία δημοτική εγκατάσταση παρά μόνο τα 3 Δασικά Πυροφυλάκια, ούτε κοιμητήρια, ούτε εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και φυσικά ούτε θέλουμε και στο μέλλον. Ρητή και ξεκάθαρη ήταν η αναφορά του Δημάρχου Κρωπίας στην απαγόρευση για ανάπτυξη εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου. Οι επιμέρους ρυθμίσεις που θέλει ο Δήμος Κρωπίας  αφορούν, είτε οικιστικές πυκνώσεις εντός της ζώνης Α1-Α2, είτε θέσεις, υπάρχοντος καταφυγίου, ζώνης αρχέγονης εκπαιδευτικής-επιστημονικής γεωργικής καλλιέργειας, αρχαιολογικής ενοποίησης και μνημειακής αναφοράς, αλλά και ένα κτίριο- υφιστάμενο- για τη δημιουργία Μουσείου Μνημείων της Φύσης (χλωρίδας-πανίδας) του Υμηττού στην μνήμη του αείμνηστου καθηγητή του ΕΚΠΑ, Σπύρου Λέκκα (σ.σ κοινό πλέον αίτημα του Δήμου Κρωπίας, του Κυνηγετικού Συλλόγου, της Συνεργασίας για τον Υμηττό που προτείνεται και στον ΣΠΑΥ).

Όπως επισήμαναν, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης αλλά και οι αντιδήμαρχοι, Νικόλαος Γιαννάκος και Παναγιώτης Πολίτης θα πρέπει να γίνει επίσης σαφές ότι, η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Της Επικρατείας είναι αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν τα οριστικά όρια ισχύος κάθε προτεινόμενης ρύθμισης που εισηγείται το ΥΠΕΝ στο τροποποιημένο Π.Δ Προστασίας του Υμηττού. Σε κάθε περίπτωση οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου μας και όλο το επιστημονικό δυναμικό μας είναι προετοιμασμένοι για κάθε δίκαιη διεκδίκηση ή επαναχάραξη ζωνών βάσει της επιστήμης και της πραγματικότητας στα διοικητικά μας όρια.

Ο Δήμος κάλεσε όσους συμμετείχαν αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται για τον Υμηττό και την ουσιαστική προστασία του να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις και προτάσεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  tykoropi@gmail.com ή mayor@koropi.gr

 

————————————————