ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληρ.: Χατζηπέτρος Γ.

Τηλ.: 2106625596

Ενημερώνουμε τους απασχολούμενους στην αλιεία ότι, τροποποιήθηκαν για 2η φορά τα χρονοδιαγράμματα υποβολής αιτήσεων για τα παρακάτω μέτρα του Επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020:

3.2.2 – 4.2.4 – 3.1.8 – 3.4.4 – 3.1.22

με ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 23.03.2018 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα αλιείας της Περιφέρειας Αττικής στο 17ο χλμ της Λ. Μαραθώνος   και στο τηλ. 2132005186.

Ο  ΓΕΩΠΟΝΟΣ