Προθεσμία έως 30.06.2023 για τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πολιτών προς Δήμους έως και 72 δόσεις αλλά και αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών έως και 100 δόσεις (Ν. 5036/2023, αρ.90)

Προθεσμία ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους έχουν οι πολίτες με δυνατότητες ρύθμισης έως και 72 μηνιαίες δόσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 . Η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις των 100 δόσεων και θέλουν να επανενταχθούν.

Η νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων επικυρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης ενώ οι 100 δόσεις αναβιώνουν με την πληρωμή δυο δόσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Οι οφειλέτες του Δήμου μας που επιθυμούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προς το Δήμο Κρωπίας έως τις 30 Ιουνίου 2023 στην Ταμειακή Υπηρεσία ή στη δημοτική ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών που αφορά την Ταμειακή Υπηρεσία (μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )

https://dimotis.koropi.gr/e-services/ypagogis-rithmisi-ofeilon.html

Περισσότερα για το περιεχόμενο της ρύθμισης :

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2023/06/eggr47963-egk683-20230531.pdf