ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικούς παιδικούς, ΚΑΠΗ & στις κλειστές αθλητικές αίθουσες «Γ.Σ Παπασιδέρη» και της πάλης

Από την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 πραγματοποιούνται προληπτικές απολυμάνσεις στο Δήμο Κρωπίας με συναπόφαση του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση και όλων των αιρετών, προέδρων σχολικών επιτροπών, Παναγιώτη Πολίτη, Γιώργου Γκίκα και Αντώνη Κορωνιά του ΝΠΔΔ Σφηττός. Η απόφαση αφορά όλα τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ΝΠΔΔ Σφηττός, τα Κ.Α.Π.Η (Κορωπίου, Κίτσι, Αγίας Μαρίνας) και τις δύο κλειστές αθλητικές αίθουσες «Γ.Σ Παπασιδέρη» και της πάλης.

Οι προληπτικές απολυμάνσεις στα σχολεία πραγματοποιούνται σε συνεννοήσεις των διευθυντών των σχολείων με τις εταιρίες απολύμανσης και πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες.

 Οι προληπτικές απολυμάνσεις σε εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ Σφηττός πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώνονται αύριο Σάββατο 7 Μαρτίου 2020.

Η δομή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας εξακολουθεί να είναι κλειστή έως 13 Μαρτίου 2020 για καθαρά λόγους πρόληψης-προστασίας των μελών του με ομόφωνη απόφαση προέδρου και Δ.Σ. της επιχείρησης.