Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού, για την ολοκλήρωση τού συστήματος φωτισμού του σταδίου «Γ.Σ. Παπασιδέρης».
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/69/2020
Κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα σε συμπισμένη μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο: