ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ


Σε έμπρακτη ενέργεια πρόσθετης υποστήριξης του αιτήματος των κατοίκων του Αγ. Δημητρίου Κορωπίου και του νομικού εκπροσώπου τους, Δημητρίου Αβαρκιώτη για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, στο ειδικό Γραφείο Προέδρου Ασφαλιστικών Μέτρων στα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων στην Αθήνα, ο Δήμος Κρωπίας και ο Δήμος Σαρωνικού με την παρουσία των Δημάρχων, Δημήτρη Κιούση και Πέτρου Φιλίππου αντίστοιχα, των νομικών εκπροσώπων τους, Κωνσταντίνου Φανού και Σπυρίδωνος Χρυσοφώτη, και του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας, Θοδωρή Γρίβα
Ειδικότερα, ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων Αγ. Δημητρίου Δημήτριος Αβαρκιώτης έλαβε τον λόγο για την υπόθεση που εκπροσωπούσε και κατόπιν τοποθετήθηκαν προς υποστήριξή του, οι δικηγόροι Κρωπίας, Σαρωνικού και ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης. ΄Ασκησαν προφορική παρέμβαση προς υποστήριξη του αιτήματος προσωρινής διαταγής που περιέχονταν στην ασκηθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των κατοίκων της περιοχής Αγ. Δημητρίου.

Ο Δήμος Κρωπίας έχει ήδη προσφύγει με δική του πρωτοβουλία σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και έχει λάβει ημερομηνία εκδίκασης της αίτησής του για τον Φεβρουάριο του 2021.

«Εν αναμονή της προσωρινής διαταγής, Κτίριο 4 Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων, Αθήνα, 29.10.2020»
Στην φωτογραφία : Θοδωρής Γρίβας αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημήτριος Κιούσης, Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Αβαρκιώτης, δικηγόρος κατοίκων Αγ. Δημητρίου Κορωπίου, Πέτρος Φιλίππου, Δήμαρχος Σαρωνικού, Σπυρίδωνας Χρυσοφώτης, δικηγόρος Δήμου Σαρωνικού και Κωνσταντίνος Φανός, δικηγόρος Δήμου Κρωπίας
(από αριστερά προς τα δεξιά)