ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

«ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»

9 και 10 Ιουνίου 2021

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Τρίτη 01/06/2021, στις οποίες θα σημειώνεται το αντικείμενο δραστηριότητας του πωλητή και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αδειούχοι λαϊκών αγορών αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών
 • Αδειούχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (άνθη και μεταποίηση).
 • Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
 • Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.
 • Φυσικά πρόσωπα του άρθρου 45 του ν. 4497/2017
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου μας στο  https://www.koropi.gr/

 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις μετά την  1η/06/2021

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.

 

Οι θέσεις θα δοθούν από 31/05/21 έως 01/06/21  και ώρα  08:30 κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το 2019.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  8/06/2021.

Κόστος συμμετοχής    50 ή 100 €/4 μέτρα.

Η εμποροπανήγυρη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον ν.4497/17 (ΦΕΚ171Α’), εφόσον επιτραπεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΡΩΠΙΑΣ και τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων σε χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη:

 • Άδεια λαϊκής αγοράς αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών.
 • Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς µε αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα
 • Άδεια πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου
 • Άδεια του άρθρου 19 και άρθρου 45 του ν. 4497/2017.
 • Άδεια συλλογικού οργάνου για όσους πωλούν κασέτες cd κλπ.
 • Πιστοποιητικό υγείας όπου απαιτείται.

 

Πληροφορίες  2132000704 -2132000728

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ