ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Κορωπί  17 -06-2020

Αρ. Πρωτ. 7582

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της επιτροπής

 

  • Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Αδάμ, εκπρόσωπο του Δήμου Κορωπίου, με Αναπληρώτρια την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμητρα Μιχαιρίνα.
  • Κτηνίατρος Μάρθα Κασαπιάν.
  • Εκπαιδευτής σκύλων Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης
  • Εβγένα Στέλλα (ΕΦΕ)
  • Ζαφειρόπουλος Γιώργος (ΕΦΕ)

Ως γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής έχει οριστεί η κυρία Ευαγγελία Θεοχάρη.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Στην 1η  /2020  Συνεδρίαση της  “Επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς”,   η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις  25  Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης  με θέμα:

 

  • Περισυλλογή, διαχείριση και επανένταξη  αδέσποτων ζώων.
  • Λήψη απόφασης για τη διαχείριση των επιθετικών αδέσποτων.
  • Διαχείριση περιπτώσεων αδέσποτων με Εισαγγελική Παραγγελία.
  • Προώθηση υιοθεσιών αδέσποτων.

 

 

:

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

                                                                                        ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜ