Ο όμιλος Άκτιος, μέλος του Blocks Health & Social Care ενός εκ των πλέον αναπτυσσόμενων διεθνών ομίλων της Ιατρικής Αποκατάστασης, ενδιαφέρεται να προσλάβει Νοσηλευτές και Β. Νοσηλευτών στον Άκτιο Αποκατάσταση στο Κορωπί (πρώην ΚΑΑ Φιλοκτήτης) για τις κλινικές

ü  Φυσιατρικής Αποκατάστασης – ΦΙΑπ

ü  τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας – ΜΑΦ, που ασχολείται με την αποκατάσταση του «Συνδρόμου μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ», προσφέροντας:

1.     Ελκυστικό και ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

2.     Ιδιωτική ασφάλιση

3.     Άριστο εργασιακό και φυσικό περιβάλλον

4.     Συνεχιζόμενη ενδοκλινική εκπαίδευση

5.     Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες

6.     Διευκόλυνση ή / και υποτροφίες για Προγράμματα Προπτυχιακών  και Μεταπτυχιακών Σπουδών

7.     Διευκόλυνση στην αναβάθμιση πτυχίων Β. Νοσηλευτών

8.     Προοπτικές εξέλιξης των νοσηλευτών όλων των βαθμίδων

9.     Διευκόλυνση στις μετακινήσεις

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη συλλογή βιογραφικών.

Πληροφορίες: Κοντογiώργου Χριστίνα  6986636164

ch.kontogiorgou@aktios.gr