Ο Δήμος Κρωπίας σας ενημερώνει πως κατά τη διαρκεια της πανδημίας έχουν αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό οι κυβερνοεπιθεσεις σε Δημόσιους Τομείς, Επιχειρήσεις και Ιδιώτες.

Έχουν γίνει προσπάθειες επιθέσεων ακόμα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου μας με προσθήκη ψευδοαρθρων διαφημιστικού περιεχομένου που έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Παρακαλούμε τους Δημότες να αγνοούν τέτοιες περιπτώσεις όταν τα συναντούν σε Ιστοσελίδες του Δημοσίου και να ενημερώνουν τα αντίστοιχα τμήματα μηχανογράφησης.

Προτρέπουμε όλους τους πολιτες να χρησιμοποιούν νόμιμο λογισμικό και εργαλεία προστασίας διαδικτύου (πχ Antivirus, Firewall). Ο κίνδυνος είναι σοβαρός.

Εκ τμήματος μηχανογράφησης του Δήμου Κρωπιας.