ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εφιστούμε την προσοχή των συμπολιτών μας σε καταγγελίες που έγιναν από χθες το βράδυ για μικρή ομάδα άγνωστων ατόμων (συνήθως δύο άτομα γυναικείου φύλου) που συλλέγει προσωπικά δεδομένα με μεθόδους αντιποίησης αρχής. Ειδικότερα, η ομάδα αυτή φαίνεται να στοχοποιεί οικίες και να σημειώνει παρουσίες-απουσίες. Τα μέλη της όταν έρχονται σε επαφή με κατοίκους των οικιών δηλώνουν ψευδώς ότι είναι δημοτικοί υπάλληλοι και ζητάνε πληροφορίες ύδρευσης, τετραγωνικών μέτρων οικίας κ.α . Όπως είναι προφανές ο  Δήμος Κρωπίας δεν έχει καμμία σχέση με αυτές τις ομάδες ατόμων και δεν συλλέγει προσωπικά ή άλλα δεδομένα με συνεργεία του. Ο Δήμος Κρωπίας έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου. Οποίος πολίτης έχει έρθει σε επαφή με τις ομάδες αυτές να ειδοποιήσει  το Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου στο τηλ.: 210-662 37 07 ή στο 100.