ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                     Κορωπί, 16/06/2021

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Παπαχρήστου Χριστίνα

Τηλέφωνο: 2132000731

mail:politikiprostasiadimoukropias@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση μηνύματος για προστασία από δασικές πυρκαγιές»

 

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 72042/16.06.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο συμβολής κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://youtu.be/2cG2mEjk7FU, (πατήστε εδώ), βρίσκεται αναρτημένο το μήνυμα του θέματος «ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ»  καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr/ στο πεδίο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ, για την ενημέρωσή όλων των κατοίκων του Δήμου μας.

 

Ο Αντιδήμαρχος  Πολιτικής Προστασίας     

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Θεόδωρος  Γρίβας