ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Από την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 ξεκινούν εργασίες εκτέλεσης έργων τοποθέτησης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε τμήμα της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου- στο οποίο είχαν προηγηθεί σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές -και θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (για χρονικό διάστημα 3 μηνών) ως εξής :

  • Αποκλεισμό τμήματος της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από τη συμβολή της με την οδό Χρήστου Παύλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βασιλ. Λέκκα-Χατζή στην λωρίδα κατεύθυνσης που οδηγεί προς Παιανία-Αθήνα
  • Ολικό αποκλεισμό της οδού Βασιλ. Λέκκα-Χατζή από οδό Ήρας μέχρι τη Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου και το τμήμα της Οδού Αττικής από τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι την Οδό Αττικής στην κατεύθυνση προς τον Προαστιακό-Μετρό Σταθμό Κορωπίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η κίνηση των οχημάτων θα έχει τις εξής τροποποιήσεις: Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα θα εκτρέπονται δεξιά στην Οδό Χρήστου Παύλου, κατόπιν αριστερά στην Οδό Αττικής, αριστερά στην Οδό Αττικής και με δεξιά κίνηση θα επανέρχονται στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου με κατεύθυνση το Κορωπί δεν επηρεάζεται-δε μεταβάλλεται.

Για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων έχει τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 07.30π.μ έως 19.30μ.μ.