Προσωρινή αντικατάσταση λεωφορείου μεταφοράς μαθητών Γυμνασίου Κιτσίου από Δευτέρα 24 Απριλίου έως και Παρασκευή 5 Μαΐου  2023

 

Ενημερώνουμε γονείς, κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίου Κιτσίου ότι η άσκηση συγκοινωνιακού έργου προς και από το κτιριακό συγκρότημα σχολείων Κιτσίου από Δευτέρα 24 Απριλίου  έως και  Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 θα γίνεται με άλλο δημοτικό λεωφορείο λόγω αναγκαστικής επισκευής (αναμονής  βασικού ανταλλακτικού από το εξωτερικό) του λεωφορείου που εκτελούσε μέχρι πρότινος το δρομολόγιο. Τα ωράρια εκτέλεσης των δρομολογίων παραμένουν τα ίδια τόσο ως προς τη μετάβαση στο συγκρότημα σχολείων Κιτσίου όσο και ως προς την επιστροφή.