Προσωρινή ματαίωση και των δρομολογίων άσκησης δημοτικού συγκοινωνιακού έργου στη γραμμή 1, Κέντρο-Προαστιακός Κορωπίου από Δευτέρα 24 Απριλίου έως και Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

Προσωρινά ματαιώνονται και τα δρομολόγια άσκησης δημοτικού συγκοινωνιακού έργου στη γραμμή 1 Κέντρο Κορωπίου-Προαστιακός Κορωπίου (κυκλικό) από Δευτέρα 24 Απριλίου έως και Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 λόγω βλάβης (αναμονή βασικού ανταλλακτικού από το εξωτερικό). Οι ματαιώσεις αφορούν όσα δρομολόγια είχαν διατηρηθεί,  μετά την απόφαση για την μεταφορά μαθητών του Γυμνασίου Κιτσίου από 27.03.2023 : 06:40, 08:50, 10:45, 11:15, 11:50. Σε περίπτωση συντομότερου χρόνου επισκευής θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.