ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 47

Πληροφορίες : Μαρούτσου Γ.

Τηλ.: 213-2000728

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε, τους παραγωγούς Κορωπίου,  που ασχολούνται με την καλλιέργεια αμπέλου, ότι άρχισαν να υποβάλλονται αιτήσεις από 1 Μαρτίου με λήξη τις 25 Μαΐου 2021 για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών Εκτάσεων» στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

  • Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού
  • Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων
  • Τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής, δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην

ΚΥΑ1536/118137/24-05-2021(ΦΕΚ2096/Β/2019)

του ΥΠΑΑΤ   ή να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στην Παλλήνη  τηλ. 2132005341) και στο Γ.Γ.Α. του Δήμου Κρωπίας, τηλ:2132000728.

 

Η  ΓΕΩΠΟΝΟΣ