Αγροτικά Νέα

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Βασιλέως Κων/νου 31

Πληροφορίες: Χατζηπέτρος Γ.

Τηλέφωνο: 2106625596

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε, τους παραγωγούς Κορωπίου,  που ασχολούνται με την καλλιέργεια αμπέλου, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα έως 25 Μαΐου 2019, για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών Εκτάσεων» στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

  • Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού
  • Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων
  • Τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στην Παλλήνη (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 2132005341) και στο Γ.Γ.Α. του Δήμου Κορωπίου, Βασ. Κων/νου 31, τηλ: 2106625596.

 

Ο  ΓΕΩΠΟΝΟΣ