Κορωπί,   24-01-2020

Αρ. Πρωτ.:1344

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 1η/2020  Τακτική    Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 74 του N. 4555/18,  στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 28η Ιανουαρίου  2020 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Κήρυξη απαλλοτρίωσης του χώρου για την κατασκευή Πράσινου Σημείου- Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας, στη θέση Παράδεισος (Μύρτεζα) του Δήμου Κρωπίας.
 2. Λήψη απόφασης για την 1η ανάρτηση της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στα ΟΤ3024, ΟΤ3025, ΚΧ3026 και ΚΧ3027 της πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής Β’ κατοικίας «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας.
 3. Λήψη απόφασης για την 3η ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής Β’ κατοικίας «Αγίας Μαρίνας» του Δήμου Κρωπίας
 4. Λήψη απόφασης περί υπογραφής νέας επικαιροποιημένης σύμβασης για τον τρόπο χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο των Σ.Β.Α.Κ. (Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας).
 5. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πρότασης: «Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Κρωπίας.»
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πράξης με τίτλο  ‘Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων’ στο πλαίσιο της πρόσκλησης Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: «Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»,  για την χρηματοδότηση πράξεων από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
 7. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 3 παρ. 35 και 36 του Π.Δ. της  6/3/2003 ΦΕΚ 199Δ’ και του  άρθρου 51 παρ. 4 του Ν.4178/2013, λόγω καταστρατηγήσεως της εφαρμογής τους από δημόσιες υπηρεσίες.
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (1η).
 9. Κατανομή ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2019

Δήμου  Κρωπίας.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 2. Συμπλήρωση της με αριθμό 254/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4483/2017.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής ονομασίας οδών, για το έτος 2020.
 4. Oρισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ακινήτων από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρα 186 παρ. 5, 190, 191 και 192 του Ν. 3463/06 για το έτος 2020.
 5. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου, καθώς και τη μίσθωση ή αγορά από το Δήμο σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 3 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2020.
 6. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καταστροφής κινητών αντικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2020.
 7. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων & εργασιών συντήρησης, αξίας μικρότερης των 5.869,41 €, για το έτος 2020.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2020.

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                                       Δήμητρα  Μιχαιρίνα

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 17. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
 22. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

 

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.