Κορωπί, 5-06-2020
Αρ. Πρωτ.:7314
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς:
Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο
Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 10η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 74 του N. 4555/18, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στον αμφιθέατρο του Δημοτικού καταστήματος (Βασ. Κωνσταντίνου 47). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 9η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’, κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εγκατάστασης γωνιών ανακύκλωσης στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας».
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης που αφορά στην μελέτη με τίτλο «Τοπογραφικές Μελέτες 2018».
3. Παραλαβή Β1 και Β2 υποσταδίων της μελέτης: Πολεοδομική μελέτη β’ κατοικίας (Μακιλιάρι) μετά Πράξεως Εφαρμογής Δήμου Κρωπίας.
4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου του εργοστασίου Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμπληρωμάτων Διατροφής «ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» στην οδό Αιγαίου 26, θέση Καρελάς του Δήμου Κρωπίας.
5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου της επιχείρησης με επωνυμία «ΑΦΟΙ ΕΜ. ΚΑΙ ΑΝΤ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ο.Ε.» επί ανωνύμου οδού στη θέση «ΣΚΟΥΠΕΡΙ» Δήμου Κρωπίας.
6. Αποδοχή ποσού 147.843,26€, και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 (8η).
7. Αναγκαιότητα μίσθωσης κυλικείου στην πλατεία Δεξαμενής.
8. Καθορισμός ύψους καταβολής των τροφείων Σχολικού έτους 2020-2021, στους παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ ΣΦΗΤΤΟΣ’ του Δήμου Κρωπίας.
9. Τροποποίηση της απόφαση Δ.Σ. αρ. 186/2017 «Υλοποίηση Υποέργου με ιδία μέσα» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κρωπίας: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003414.
10. Τροποποίηση της με αριθμό 189/2020 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά στην ‘ Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ: ‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κρωπίας’.
11. Διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΚΕΔΚ χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 261 παρ. 1 του νέου ΔΚΚ και καθορισμός αμοιβής ελεγκτών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δήμητρα Μιχαιρίνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
22. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Κοινοποίηση
1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή
1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.