Κορωπί, 27-04-2018

Αρ. Πρωτ.:6472

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς: Το Δήμαρχο  Δήμου  Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 11η/2018 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 2η   Μαΐου 2018 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Πλατειών και κ/χ χώρων  πόλεως  Κρωπίας». (ΤΥ/65/2016).

 2. Περί έγκρισης υψομετρικών μελετών : α) οδού Ευαγγέλου Γεωργάκη μεταξύ των: Ο.Τ. 451-452 και β) οδού Φλεβών μεταξύ των: Ο.Τ. 389-392 του Ρ.Σ. Κορωπίου, προκειμένου να κατασκευαστούν οι δρόμοι στα πλαίσια του  έργου με τίτλο : «Κατασκευή οδών 2014».

 3. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένων αντλιοστασίων.

 4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου και έγκριση έκθεσης επιχειρησιακής σκοπιμότητας με τίτλο: «Επούλωση λάκκων και αποκατάσταση τομών ύδρευσης 2018.»

 5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση έκθεσης επιχειρησιακής σκοπιμότητας του έργου με τίτλο: «Ήπιες παρεμβάσεις – αξιοποίησης στο παραθαλάσσιο μέτωπο.»

 6. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Εργασία αξιολόγησης και αναθεώρησης των υφισταμένων συστημάτων ISO EN 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429 και συμμόρφωση με ISO EN 9001:2015.

 7. Έγκριση για την Υποβολή Πρότασης και Αποδοχή της Χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Επισκευή , Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αυλείων Χώρων και Λοιπές Δράσεις» καθώς και για την κάλυψη της τυχόν διαφοράς πέραν του ποσού χρηματοδότησης του προγράμματος, από ίδιους πόρους.

 8. Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων 2019-2022 Δήμου  Κρωπίας.

 9. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου έτους 2018.

 10. Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Ανακατανομή υπολοίπου για ίδιες δράσεις έτους 2018 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2018 (5η).

 11. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 12. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 97/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 13. Λήψη απόφασης για την μετάθεση του χρονοδιαγράμματος για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου του Δήμου.

 14. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης και ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της Αναλήψεως.

 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 16. Προγραμματισμός – έγκριση εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην πυρασφάλεια-πυροπροστασία με τρίμηνη σύμβαση για το έτος 2018.

 17. Έγκριση 2μηνης πρόσληψης κατεπειγουσών αναγκών ειδικοτήτων που δεν καλύφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες μονίμου προσωπικού της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

 1. Περί συμμετοχής στον 1ο Αττικό Αγώνα Δρόμου του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στις 20/5/2018.

 2. Έγκριση της εκδήλωσης βράβευσης επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και της ηχητικής κάλυψης.

 3. Περί συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας. Β] Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» και Αποδοχή του ποσού των 6.477,24 από την Δράση  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Έτος 2016-2017)».

 5. Καθορισμό του ύψους καταβολής των Τροφείων , Σχολικού Έτους 2018-2019, στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ    

                                                                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

  5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  6. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  9. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  11. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  13. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

  19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

         

          Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

         Εσωτερική Διανομή

 1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.

 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ

 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ

 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.