Κορωπί, 19-06-2020
Αρ. Πρωτ.:8001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς:
Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο
Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 11η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις με αριθμ. 18318/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας,
Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη, και ώρα διεξαγωγής 17:00μ.μ. έως 19:30μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 37/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την : Εγκριση Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΆΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΥΦΑΝΤΗ»
2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.»
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 (9η).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δήμητρα Μιχαιρίνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
22. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Κοινοποίηση
1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή
1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.