Κορωπί, 29 -03-2024

Αρ. Πρωτ.:5835

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 11η/2024 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμφωνα           με        τις                   διατάξεις του             άρθρου             67    του    ν.3852/2010,    όπως    αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στην   αίθουσα                   του Δημοτικού Συμβουλίου (Βασ.             Κων/νου 47), την            2η     Απριλίου 2024 ημέρα   Τρίτη και ώρα 19:00 όπου θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 11η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης  για   την   οριστική   παραλαβή   της   μελέτης   με   τίτλο

«Τοπογραφικές Μελέτες 2018».

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία του έργου : Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών που προκύπτουν από την Επεξεργασία ΑΕΚΚ στη θέση Αγ. Ιωάννης – Λαμπρικά στο Κορωπί Αττικής.
 2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’ του Δήμου Κρωπίας..
 3. Αποδοχή ή μη της γνώμης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, σύμφωνα με το αριθμ. 2/28.2.24 πρακτικό

 

της που αφορά στην από 21.12.23 προσφυγή με αίτημα επίλυσης φορολογικής διαφοράς της κας Λ. Α. του Θ .

 1. Αποδοχή ή μη της γνώμης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, σύμφωνα με το αριθμ. 2/28.2.24 πρακτικό της που αφορά στην από 28.12.23 προσφυγή με αίτημα επίλυσης φορολογικής διαφοράς της κας Κ. Μ. Α.του Π. .
 2. Ορισμός Πολιτικού Υπεύθυνου , Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και την εκπλήρωση των κριτηρίων των μελών των Εθνικών Δικτύων όπως απορρέουν εκ της συμμετοχής μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network).
 3. Τροποποίηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και αντικατάσταση μελών εξαιτίας λήξης θητείας της προηγούμενης .
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κρωπίας, στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός ε.κπροσώπων)
 5. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Κρωπίας.
 6. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κρωπίας βάσει των διατάξεων του Ν. 5056/2023.
 7. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης αιτήσεων καθώς και γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων.
 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, ως προέδρου και του αναπληρωτή του, για την Συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους
 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, ως προέδρου και του αναπληρωτή του, για την Συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους
 10. Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπανών κινητής τηλεφωνίας αιρετών και προϊστάμενων μονάδων του Ο.Ε.Υ.  του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.    Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 6. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΡΟΪΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 9. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 12. ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
 13. ΓΙΑΡΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
 14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 16. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΑΛΕΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 18. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 19. ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 20. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΧΑΡΛΕΪ) ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 21. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΑΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 22. ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 23. ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 24. ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
 25. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 26. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 27. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 28. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

 

Εσωτ. Διανομή

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 3. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ