Κορωπί, 31-03-2023
Αρ. Πρωτ.: 5667

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς:
Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο
Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 12η/2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου 47), την 5η Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 όπου θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 12η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δανείων για την χρηματοδότηση του έργου «Έργο ολικής αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα οδών της πόλης».
2. Γνωμοδότηση επί ενστάσεως που κατατέθηκε κατά της υπ’ αριθμ. 117/2022 απόφασης ΔΣ που αφορά στην έγκριση πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ3060 της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της περιοχής β’ κατοικίας Αγίας Μαρίνας Δήμου Κρωπίας Ν. Αττικής.
3. Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», με αρ. μελέτης ΤΥ/37/2020.
4. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης που αφορά στην μελέτη με τίτλο «Υποστηρικτικές Μελέτες Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Επέκτασης Β’ Κοιμητηρίου Δήμου Κρωπίας».
6. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (τρεις ζώνες)” με αρ. μελέτης ΤΥ/19/2016.
7. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» επί του παράδρομου της Λεωφ. Βάρης Κορωπίου στη θέση ΜΙΝΤΡΙΖΕΣ-ΚΛΩΣΣΑΡΙ του Δήμου Κρωπίας».
8. Έγκριση διαβίβασης του πρακτικού ονομασίας-μετονομασίας οδών, έτους 2018 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής>.
9. Έγκριση διαβίβασης του πρακτικού ονομασίας-μετονομασίας οδών, έτους 2019 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
10. Έγκριση διαβίβασης του πρακτικού ονομασίας-μετονομασίας οδών, έτους 2020 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής>.
11. Έγκριση διαβίβασης του πρακτικού ονομασίας-μετονομασίας οδών, έτους 2021 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής>.
12. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
13. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών.
14. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν.4782/2021.
15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων 2021 από ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή.»
16. Διαγραφή Οφειλών (Ι).
17. Διαγραφή Οφειλών (ΙΙ).
18. Οικονομικός Απολογισμός Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κρωπίας για το έτος 2022.
19. Οικονομικός Απολογισμός Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κρωπίας για το έτος 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ντούνης Γεράσιμος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Κοινοποίηση
1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εσωτ. Διανομή
1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.