Κορωπί, 31-05-2024

Αρ. Πρωτ.:10560

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 14η/2024 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Βασ. Κων/νου 47), την 5η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 όπου θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 (3η )

2. Περί έγκρισης 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ – 1ης Σ.Σ. του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΚΑΡΕΛΛΑΣ”.» με αρ. μελέτης ΤΥ/79/2018.

3. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (τρεις ζώνες)” με αρ. μελέτης ΤΥ/19/2016.

4. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ” με αρ. μελέτης ΤΥ/66/2023.

5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «RIGINOS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. RIGINOS YACHTS, MR. VILLAS, WHITE SAILS», επί τη συμβολή των οδών Ήρωνος και Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, στη θέση ΠΟΡΤΣΙ-TZHMA του Δήμου Κρωπίας».

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τις πολιτιστικές δραστηριότητες ΣΦΗΤΕΙΑ 2024.

7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν.4782/2021.

8. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

9. Αποδοχή ή μη της γνώμης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, σύμφωνα με το αριθμ. 3/29.5.24 πρακτικό της που αφορά στην από 8.4.24 προσφυγή με αίτημα επίλυσης φορολογικής διαφοράς της εταιρίας THE GLAM IN CITY M IKE .

10. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων & σωματείων.

11. Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Κρωπίας με την Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Κορωπίου την 5η Ιουλίου 2024 (ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ).

12. Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου με τους Συλλόγους: 1) Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΛΥΚΟΣ» και 2) Σύλλογος Ηπειρωτών Κορωπίου.

13. Σύσταση, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

14. Καθορισμός του ύψους καταβολής των Τροφείων , Σχολικού Έτους 2024-2025, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κρωπίας.

15. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την Επιλογή του αριθμού των νηπίων προς Εγγραφή αυτών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κρωπίας, Σχολικού Έτους 2024-2025.

16. Λήψη απόφασης περί των κριτηρίων Αξιολόγησης (Μοριοδότηση) των αιτήσεων για τις Εγγραφές και τις Επανεγγραφές των Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κρωπίας ,Σχολικού Έτους 2024-2025.

17. Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται έξωθεν του Κέντρου Υγείας Κορωπίου, σε θέση υπάρχοντος μη ενεργού περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αττικής στο Κορωπί έξωθεν του 2ου Γυμνασίου.

18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 13.6.2024 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο προςαντίκρουση δύο (2) αιτήσεων συμμόρφωσης Ν. 3068/2002 της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ».

19. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ στις 17.6.2024 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο προς υποστήριξη αίτησης αναίρεσης του Δήμου Κρωπίας κατά της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ» και προς αντίκρουση αίτησης αναίρεσης της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Κρωπίας, οι οποίες (αιτήσεις) βάλλουν αμφότερες κατά της με αρ. 3649/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

· ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

6. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΡΟΪΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12. ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

13. ΓΙΑΡΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

16. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

17. ΑΛΕΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

18. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

19. ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

20. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΧΑΡΛΕΪ) ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

21. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΑΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

22. ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

23. ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

24. ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

25. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

26. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

27. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

28. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

 

Εσωτ. Διανομή

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

4. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ

5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ

6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ