Κορωπί, 8-10-2021

Αρ. Πρωτ.:16304

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Για την 18η/2021   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμό πρωτ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών,

καλείστε, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, την 12η      Οκτωβρίου 2021, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 20:00’. με τα ακόλουθα θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 2. Έγκριση πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Δήμου  Κρωπίας  στα  ΟΤ439-435.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδων-εξόδων επί της οδού Κέκροπος στην περιοχή Αλθέα, Αγίας Μαρίνας Δήμου Κρωπίας και αφορούν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα που βρίσκεται στο 36ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Σουνίου και αναπτύσσεται σε τρία γεωτεμάχια.
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ Ε.Ε.» στον παράδρομο της Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση «ΠΟΡΤΣΙ ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ» Δήμου Κρωπίας.
 5. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του ημιτελούς κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 835 κλινών (κατόπιν περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών του έργου στο Ν. 4495/2017), εντός τριών γηπέδων που διαχωρίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου και από αγροτική οδό, εν μέρει εντός σχεδίου περιοχής «Αγία Μαρίνα», Δήμου Κρωπίας, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.».
 6. Υποβολή αιτήματος νομιμοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν χωρίς την άδεια της δασικής υπηρεσίας σε έκταση που προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και παραχώρησης της έκτασης αυτής στο Δήμο Κρωπίας.
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.(9η)
 8. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, συνολικού ποσού 316.000,00€  για την εκτέλεση  έργου « Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης 2020 – A’ Φάση. », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δυνάμει της παρ. 3 του  άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ.
 9. Κατανομή ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2021

Δήμου  Κρωπίας.

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου στο Κορωπί από τον Δήμο Κρωπίας στον Πολιτιστικό – Αιμοδοτικό με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ» για να χρησιμοποιηθεί ως φορολογική έδρα.

 

 

 

                                                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                                      

                                                                                       Δήμητρα  Μιχαιρίνα

               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 17. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 18. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 19. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
 21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  Ι

 

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.