Κορωπί, 2-06-2023

Αρ. Πρωτ.: 9423

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 19η/2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με αριθμό 488Α.Π.:35496/25-4-2023

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:6ZOΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου 47), την 7η Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 όπου θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 19η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Συντήρηση – επισκευή οδοστρωμάτων” με αρ. μελέτης ΤΥ/21/2021.

2. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019.” με αρ. μελέτης ΤΥ/10/2019.

3. Εισήγηση για λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κρωπίας».

4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» στην περιοχή ΠΡΟΦΑΡΤΑ επί της οδού Αρχιμήδους 110 και Ευκλείδους, του Δήμου Κρωπίας.

5. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης

αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου» TMHMA 3.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Κρωπίας έτους 2023 (5η).

7. Επικαιροποίηση της 191/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε την αποδοχή ή μη της πληρωμής εισφορών παρελθόντων ετών καθώς και των κατ’ έτος εισφορών των υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Τσαπρούνη

2 / 3

Αντωνίου και Δουλούμη Παναγιώτη προκειμένου να ενεργοποιηθεί η πιστοποίησή τους ως λογιστές από το ΟΕΕ.

8. Τροποποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών Δήμου Κρωπίας.

9. Τροποποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από εκδήλωση σεισμών Δήμου Κρωπίας.

10. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

Ντούνης Γεράσιμος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

· ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

3 / 3

31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Κοινοποίηση

1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ

4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ

5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.