ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κορωπί, 06-06-2024

Αρ. Πρωτ.: 10968

ΠΡΟΣ:   

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Πιτσάκη Μαρία
 2. Κιούσης Θωμάς
 3. Ντούνης Σταμάτιος
 4. Ντούνης Ανδρέας
 5. Αλευρέας Μιχαήλ
 6. Δήμας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γκιόκα Αμαλία
 2. Αδάμ Ελένη
 3. Κόλλιας Σπυρίδων
 4. Ροϊνά Χριστίνα
 5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 6. Κορωνιάς Αντώνιος
 7. Γιαρκιά Ευαγγελία
 8. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος
 9. Μίχας Νικόλαος
 10. Κερασιώτης Διονύσιος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 12. Κιούση Αθηνά
 13. Κουντούρη Αφροδίτη

                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  19η/2024  Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την  προσθήκη  του  άρθρου  74Α  στο Ν. 3852/2010  και  το άρθρο  9  του Ν. 5056/2023,   η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 06-06-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη αναδόχου του διαγωνισμού, για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αναλήψεως με μουσικό συγκρότημα.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικών παραστάσεων και συγκεκριμένα μουσικής κάλυψης αυτών, στο Θέατρο Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση εκδήλωσης (ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ) σε συνεργασία του Δήμου Κρωπίας με την Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Κορωπίου την 5η Ιουλίου 2024.

 

Το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης οφείλεται  στο γεγονός ότι, άμεσα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων έως τις ημερομηνίες έναρξής τους.

 

 

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     

                                                              

 

 

                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ       

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ