Κορωπί,   22-01-2021

Αρ. Πρωτ.:1366

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Για την 2η/2021   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους Δήμους της Χώρας, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.

καλείστε, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, την 26η  Ιανουαρίου  2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30’. με τα ακόλουθα θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί απαλλαγής των  ιδιοκτητών    ακινήτων της πόλεως Κορωπίου από τέλος συνδέσεως  με το δίκτυο ακαθάρτων (για τις εξωτερικές διακλαδώσεις του δικτύου  αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» επί της Άνοιξης στη θέση «ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ-ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ» Δήμου Κρωπίας.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» επί της οδού Αρχιμήδους στη θέση «ΤΖΙΜΑ» Δήμου Κρωπίας.
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για τη βιομηχανική εγκατάσταση που δραστηριοποιείται στον τομέα των καλλυντικών και τροφίμων με την επωνυμία «COSMETIC-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΤΣΑΤΣΟΣ» επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 56 στη θέση «ΚΑΡΕΛΛΑΣ» Δήμου Κρωπίας.
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου, της εταιρείας TER GATE MON. ΙΚΕ επί της οδού Μικράς Ασίας στη θέση «ΝΗΣΙΖΑ ΚΑΡΕΛΛΑ» Δήμου Κρωπίας.
 6. Έγκριση χώρων στάθμευσης ασθενοφόρων και θέσης Α.με.Α.
 7. Υποβολή Μ.Π.Ε. της εταιρείας ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. για γνωμοδότηση.
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (1η).
 9. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 363/2018 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 10. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου, καθώς και τη μίσθωση ή αγορά από το Δήμο σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 3 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2021.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής ονομασίας οδών, για το έτος 2021.
 12. Oρισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ακινήτων από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρα 186 παρ. 5, 190, 191 και 192 του Ν. 3463/06 για το έτος 2021.
 13. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καταστροφής κινητών αντικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2021.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2021.
 15. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες. Χρήσιμο Εργαλείο Ενημέρωσης των Δημοτών, το  Λογισμικό του Προγράμματος του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19.
 16. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 254ης/8-8-2013 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Κρωπίας της 18ης/06-08-2013 τακτικής συνεδρίασης.

 1. Λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου στην οδό Αγράφων 1 &Καλλιθέας στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

 

 

                                                                                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                                                Δήμητρα  Μιχαιρίνα

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 17. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
 22. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

 

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.