ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κορωπί, 14-06-2024

Αρ. Πρωτ.: 11624

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Πιτσάκη Μαρία
 2. Κιούσης Θωμάς
 3. Ντούνης Σταμάτιος
 4. Ντούνης Ανδρέας
 5. Αλευρέας Μιχαήλ
 6. Δήμας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γκιόκα Αμαλία
 2. Αδάμ Ελένη
 3. Κόλλιας Σπυρίδων
 4. Ροϊνά Χριστίνα
 5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 6. Κορωνιάς Αντώνιος
 7. Γιαρκιά Ευαγγελία
 8. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος
 9. Μίχας Νικόλαος
 10. Κερασιώτης Διονύσιος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 12. Κιούση Αθηνά
 13. Κουντούρη Αφροδίτη

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  20η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την  προσθήκη  του  άρθρου  74Α  στο Ν. 3852/2010  και  το άρθρο  9  του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 18-06-2024  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  09:30,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, έγκριση της μελέτης που αφορά το έργο με τίτλο : «Βιώσιμη Αστική  Ανάπλαση  χώρου Πρασίνου Αυξημένης Σημασίας για το Οικιστικό σύνολο Πόλεως Κορωπίου με τη Βελτίωση Ελκυστικότητας Προσβασιμότητας και Λειτουργικότητας της Πλατείας Δεξαμενής»,  (Αρ. Μελ. ΤΥ/12/2024) και έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου της τυχόν διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ποσού χρηματοδότησης που θα εγκριθεί έως του συμβατικού ποσού που θα προκύψει από τον διαγωνισμό.
 2. Καθορισμός τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην τελική ιδιοκτησία 16 στο ΟΤ67 του σχεδίου πόλεως στην περιοχή «Παραλία-Άγιος Δημήτριος» του Δήμου Καλυβίων Θορικού και του Δήμου Κρωπίας (Ν. Αττικής).
 3. Έγκριση έκτακτης επισκευής βλάβης του υπ’ αρ. ΚΗΙ 3051 φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη.
 4. Έγκριση έκτακτης επισκευής βλάβης του υπ’ αρ. ΜΕ 62265 μηχάνημα έργων τύπου εκσκαφέας φορτωτής, εταιρίας CASE 580 SLE.
 5. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας για την υπηρεσία με τίτλο: «Πραγματοποίηση καλοκαιρινής γιορτής των Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Κρωπίας με μουσικό συγκρότημα και έγκριση της τεχνικής έκθεσης».
 6. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (άρθρο 32 παρ. 2β υποπερ. αα του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «Μουσική εκδήλωση στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με το μουσικό σχήμα CHRISTOS TAMBOURATZIS PROJECT».
 7. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (άρθρο 32 παρ. 2β του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «Μουσική εκδήλωση στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με τον Γεώργιο Τσαλίκη».
 8. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (άρθρο 32 παρ. 2β υποπερ. αα του Ν. 4412/2016)για την υπηρεσία με τίτλο «Παράσταση Θεάτρου Σκιών, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024, με τους Σωκράτη Κοτσορέ – Αντώνη Παντιώρα».
 9. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (άρθρο 32 παρ. 2β υποπερ. αα του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «Μουσική εκδήλωση με τίτλο: Με μπαγλαμάδες & μπουζούκια-Τραγουδάμε Αντώνη Κατινάρη, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με την Μαρία Κατινάρη».
 10. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (άρθρο 32 παρ. 2β υποπερ. αα του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «Θεατρική παράσταση του Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού Θυμέλη με τίτλο «Ο Ευτυχισμένος Πρίγκηπας» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024».
 11. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (άρθρο 32 παρ. 2β του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «Μουσική εκδήλωση στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με τον Θοδωρή Κοτονιά».
 12. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (άρθρο 32 παρ. 2β υποπερ. αα του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη με τίτλο «Το μαγικό κλειδί» στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024».
 13. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33/2024 προγενέστερης απόφασης Δημοτικής Επιτροπής.
 14. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων και σωματείων του Δήμου Κρωπίας.

 

 

                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     

                                                              

 

 

                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ        

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ