Κορωπί, 7-07-2023

Αρ. Πρωτ.: 11872

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 21η/2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με αριθμό 488Α.Π.:35496/25-4-2023

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:6ZOΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου 47), την 12η Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 όπου θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 21η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κρωπίας και του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. για την υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων του Δήμου Κρωπίας

2. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΕΛΛΑΣ» (ΤΥ/79/2018).

3. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ”.

4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών με τροποποίηση φυσικού οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Aπομάκρυνση και απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και αδρανών φερτών υλικών»

5. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΥΞΗΣΗ

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ» ΚΑΙ «9ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944»”.

6. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «THALES HELLAS AE» επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 48 στη θέση «ΒΙΟΠΑ» του Δήμου Κρωπίας».

7. Καταστροφή άνευ αξίας αντικειμένων του Δήμου Κρωπίας.

8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κρωπίας, προκειμένου να παραστεί

ενώπιον της συμβολαιογράφου Κρωπίας, Δέσποινας Κ. Ματάλα, και να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος τη συνταχθησομένη πράξη τροποποίησης οριζόντιων ιδιοκτησιών

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 (6η).

10. Λήψη απόφασης για παράταση λειτουργίας του Περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθηνάς-Πειραιάς.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

Ντούνης Γεράσιμος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

· ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Κοινοποίηση

1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ

4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ

5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.