Κορωπί, 09-09-2022
Αρ. Πρωτ.:14486
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς:
Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο
Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)
                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 23η/2022   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με  αριθμό   ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ/10284/24-06-2022 (ΑΔΑ:9ΖΣΙ46ΜΤΛ6-710)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε, στην  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την  13η   Σεπτεμβρίου  2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα  20:00 με το ακόλουθο θέμα  της ημερήσιας  διάταξης:
 • 1. «Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαβούλευσης όσον αφορά  την ΣΜΠΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

                                                                                     Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

 
                                                                                              Ντούνης  Γεράσιμος
 
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 • · ΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • · ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 • 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 • 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 • 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 • 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 • 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • 11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • 12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 • 13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • 14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • 15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 • 16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 • 17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 • 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 • 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • 21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • 22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 • 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 • 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 • 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 • 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 • 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 • 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 • 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  
       Κοινοποίηση
 • 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εσωτ. Διανομή
 • 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 • 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 • 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 • 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.