Κορωπί, 23-09-2022

Αρ. Πρωτ.:15351

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 25η/2022   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με  αριθμό   ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ/10284/24-06-2022 (ΑΔΑ:9ΖΣΙ46ΜΤΛ6-710)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του  Δημαρχείου (Βασ.  Κων/νου 47) ,  την  27η  Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 όπου  θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 25η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 2. Γνωμοδότηση επί ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της υπ’ αριθμ. 18/2022 απόφασης ΔΣ που αφορά στην έγκριση πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως στο ΟΤ 101 της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλία Άγιος Δημήτριος Δήμου Καλυβίων Θορυκού και Δήμου Κρωπίας (Ν. Αττικής).
 3. Έγκριση πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ 3060 της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της περιοχής Β’ κατοικίας Αγίας Μαρίνας Δήμου Κρωπίας Ν. Αττικής.
 4. Λήψη απόφασης για την 2η ανάρτηση της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στα ΟΤ3024, ΟΤ3025, ΚΧ3026 και ΚΧ3027 της πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής Β’ κατοικίας «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας.
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΙ ΤΖΙ ΑΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» επί της οδού Αρχιμήδους και Ηρακλείτου στη θέση «ΒΙΠΑ» του Δήμου Κρωπίας.
 6. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «FINE HOUSE LTD» επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 84 στη θέση ΒΙΠΑ του Δήμου Κρωπίας
 7. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ARMATA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» επί δημοτικής ή αγροτικής οδού σε εκτός σχεδίου πόλεως στη θέση ΜΠΟΤΑ-ΚΛΩΣΣΑΡΙ του Δήμου Κρωπίας.
 8. Χορήγηση έγκρισης εισόδων-εξόδων για την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΕΦ –Ν.Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε.» επί της οδού Φιλιάτη και επί ανώνυμης δημοτικής οδού στη θέση ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ του Δήμου Κρωπίας.
 9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 (9η).
 10. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δ. Κρωπίας’.
 11. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης  Δ. Κρωπίας’.
 12. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στη FOODEXPO GREECE

                                                                                     Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                                      

 

                                                                                               Ντούνης  Γεράσιμος

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.