Κορωπί, 10-12-2020

Αρ. Πρωτ.:17765

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 26η/2020   Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους Δήμους της Χώρας, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών,

καλείστε, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, την 15η  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30’. με τα ακόλουθα θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για  την    ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  χρηματοδότησης   από  το  Πράσινο  Ταμείο του  έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ” & “9ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944″»  το  οποίο  είναι  ενταγμένο  στο    Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019».
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για το εργοστάσιο παραγωγής χημικοτεχνικών προϊόντων και παρασκευής-συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων της εταιρείας με δ.τ. «ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε.» επί της οδού Αγίου Γεωργίου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Δήμου Κρωπίας.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για το εργοστάσιο εκδόσεων και εκτυπώσεων εφημερίδων & περιοδικών και συσκευασίας αυτών της εταιρείας με τίτλο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΕ» επί της οδού Αιγαίου στη θέση «ΚΑΡΕΛΛΑΣ» Δήμου Κρωπίας.
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για το εργοστάσιο παραγωγής καλλυντικών, παρασκευασμάτων καλλωπισμού και απολυμαντικών της εταιρείας με δ.τ. «FRESH FORMULA Α.Ε.» επί ανώνυμης-αδιέξοδης οδού κάθετης στην Λεωφ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου (λεωφ. Λαυρίου) στη θέση «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ» Δήμου Κρωπίας.
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για τις:

α) μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων της εταιρείας με τίτλο «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΙΚΕ», και

β) του Οργανωμένου χώρου διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ με τίτλο «ΑΝΑΚΛΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»,επί της οδού Απολλωνίου στη θέση «ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ-ΜΥΝΤΡΕΖΑ» Δήμου Κρωπίας.

 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για τη βιομηχανική εγκατάσταση της εταιρείας με τίτλο «ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» επί της οδού Ηφαίστου στη θέση «ΤΖΗΜΑ» Δήμου Κρωπίας.
 2. Έγκριση μονοδρόμησης οδών Κερκύρας & Αγράφων στον Αμπελώνα.
 3. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από εκδήλωση σεισμών.
 4. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 5. Κατανομή επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ από ΚΑΠ για την χρονική περίοδο 1-10-2020 έως 31-12-2020.
 6. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή.
 7. Μείωση μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης .
 8. Μείωση μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
 9. Καθορισμός αμοιβής  Δικηγόρου για σύνταξη – κατάθεση σχετικού υπομνήματος ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, υπόθεση της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά Δήμου Κρωπίας.
 10. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ.
 11. Υποβολή φακέλου για λήψη απόφασης αναφορικά με την ίδρυση μουσείου για τον Υμηττό.
 12. Τροποποίηση της αριθμ. 75/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αντικατάστασης εκπροσώπου του Σ.Τ.Ο. λόγω συνταξιοδότησης.
 13. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 31ης/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας της 6ης/06-02-2013 τακτικής συνεδρίασης.
 14. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή την κατάργηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αττικής στο Κορωπί.
 15. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κρωπίας στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ.
 16. Οριστική Διαγραφή Μηχανήματος έργου.

 

 

                                                                                   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                                       Δήμητρα  Μιχαιρίνα

     

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 17. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
 22. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  Ι

 

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.