Κορωπί,   14-02-2020

Αρ. Πρωτ.:2698

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 3η/2020   Τακτική    Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 74 του N. 4555/18,  στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 18η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου– εξόδου του Μηχανουργείου χαμηλής όχλησης  «Γ.Δ. ΠΙΣΤΗΣ Ο.Ε.»» στην οδό Δημοκρίτου 7, του Δήμου Κρωπίας.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου– εξόδου της εγκατάστασης «ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» στην οδό Φιλιάτη, θέση Αμάχαιρη του Δήμου Κρωπίας.
 3. Mετατόπισητου περιπτέρου που βρίσκεται στην Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 7, πλησίον της εισόδου του Κ.Υ. Κορωπίου.
 4. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός  πεύκου στην οδό Μυτιλήνης  46 στην περιοχή Καρελλά Κορωπίου.
 5. Αντικατάσταση μέλους του ελεγκτικού οργάνου ελέγχου τήρησης  των όρων λειτουργίας  των παιδότοπων.
 6. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2019.
 7. Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020. (2η ).
 8. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού  Δ’ τριμήνου  έτους 2019.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής υπηρεσιών (Ι).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (ΙΙ).
 11. Συγκρότηση  επιτροπής επίλυσης  φορολογικών διαφορών  με συμβιβασμό, για το έτος
 12. Επικαιροποίηση της με αριθμ. 207/2019 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου στη FoodExpo Greece
 13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής καταρτισμού του ετήσιου Μ.Α. έτους 2019.
 14. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας σύστασης μονάδας εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Κρωπίας και έγκριση άσκησης της εν λόγω αρμοδιότητας από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 15. Ορθή επανάληψη της 189/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 16. Ορθή Επανάληψη της 190/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                                       Δήμητρα  Μιχαιρίνα

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 17. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
 22. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

 

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.