Κορωπί,18 -02-2022

Αρ. Πρωτ.: 2676

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Για την 4η/2022   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-01-2022 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών,

καλείστε, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, την 22η        Φεβρουαρίου 2022, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:30 με τα ακόλουθα θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 2. Έγκριση πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως στο ΟΤ 101 της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλία Άγιος Δημήτριος Δήμου Καλυβίων Θορυκού και Δήμου Κρωπίας (Ν. Αττικής).
 3. Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικίων έτους 2021 και διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων.
 4. Διόρθωση κτηματολογικών  πινάκων που αφορούν στη συμπληρωματική απαλλοτρίωση στα  πλαίσια  του  έργου  «Κατασκευή  έργων αντιπλημμυρικής  προστασίας   τμήματος του ρέματος  ΞΕΡΕΑ  Δήμου Κρωπίας Αττικής».
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «SEAFIGHTER RIB» ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επί της οδού Ηφαίστου 32 στη θέση ΤΖΗΜΑ στη ΒΙΠΕ Δήμου Κρωπίας.
 6. Προσβασιμότητα στην είσοδο καταστήματος με την χρήση πλαστικών στύλων.
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022(2η).
 8. Ανακατανομή του αδιάθετου υπολοίπου στις 31/12/2021 της επιχορήγησης για Πυροπροστασία.
 9. Κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους μηνός Οκτωβρίου 2021.
 10. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου έτους 2021.
 11. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’.
 12. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Ι.Δ. ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας’.
 13. Εκλογή νέου Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’.
 14. Ορισμός νέου Προέδρου του Ν.Π.Ι..Δ. ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας’.
 15. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου, καθώς και τη μίσθωση ή αγορά από το Δήμο σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 3 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2022.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής ονομασίας οδών, για το έτος 2022.
 17. Oρισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ακινήτων από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρα 186 παρ. 5, 190, 191 και 192 του Ν. 3463/06 για το έτος 2022.
 18. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καταστροφής κινητών αντικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2022.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2022.
 20. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων & εργασιών συντήρησης, αξίας μικρότερης των 5.869,41 €, για το έτος 2022.

 

 

                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                                      

 

                                                                                             Ντούνης  Γεράσιμος

 

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

 

 

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.