Κορωπί, 9-02-2024

Αρ. Πρωτ.:2826

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 5η/2024 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Βασ. Κων/νου 47), την 14η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 όπου θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 5η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ, του Δήμου Κρωπίας.

2. Αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2024

3. Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2024.

4. Αναπροσαρμογή ή μη τελών δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2024.

5. Λήψη απόφασης για διάλυση σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» (Αρ. Μελ. Τ.Υ.20/2023).

6. Συγκρότηση Επιτροπής των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2024.

7. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου, καθώς και τη μίσθωση ή αγορά από το Δήμο σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 3 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2024.

8. Συγκρότηση Επιτροπής ονομασίας οδών, για το έτος 2024.

9. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καταστροφής κινητών αντικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2024.

10. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων & εργασιών συντήρησης, αξίας μικρότερης των 5.869,41 €, για το έτος 2024.

11. Oρισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ακινήτων από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρα 186 παρ. 5, 190, 191 και 192 του Ν. 3463/06 για το έτος 2024.

12. Καταστροφή άνευ άξιας αντικειμένων του Δήμου Κρωπιας.

13. Λήψη απόφασης για την άδεια χρήσης αίθουσας στο κτίριο «Μέγαρο Ιωάννη Γκιόκα» για δωρεάν μαθήματα Θεατρικής Ομάδας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

· ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

6. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΡΟΪΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12. ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

13. ΓΙΑΡΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

16. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

17. ΑΛΕΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

18. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

19. ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

20. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΧΑΡΛΕΪ) ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

21. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΑΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

22. ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

23. ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

24. ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

25. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

26. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

27. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

28. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

 

Εσωτ. Διανομή

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

4. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ

5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ

6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ