Κορωπί,  23-04-2021

Αρ. Πρωτ.:6668

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Για την 7η/2021   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους Δήμους της Χώρας, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.

καλείστε, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, την 27η     Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30’. με τα ακόλουθα θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης  επί αιτήματος κίνησης πολιτών για την Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου  του Δήμου  Κρωπίας  σε  Τοπική  Ενδοδημοτική  Κοινότητα Αγ. Μαρίνας Αλυκού.
 2. Έγκριση κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων που αφορούν στη συμπληρωματική απαλλοτρίωση στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος ΞΕΡΕΑ Δήμου Κρωπίας Αττικής».
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 4. Έγκριση της μελέτης με τίτλο :«Υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου  Κρωπίας.»
 5. Αποδοχή ποσού από ΥΠ.ΕΣ για την «Έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν απ την εμφάνιση COVID 19» Αποδοχή χρηματοδότησης  από Πράσινο Ταμείο για την πράξη «Εκπόνηση Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Κρωπίας» τροποποίηση Προϋπολογισμού (4η) 2021.
 6. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 7. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου έτους 2021.
 8. Κατανομή επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ από ΚΑΠ για την χρονική περίοδο 1-1-2021 έως 31-3-2021.
 9. Περί τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.
 10. Λήψη απόφασης για την ίδρυση και έγκριση του καταστατικού αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας υπό την επωνυμία «CLIMATICA».
 11. Τροποποίηση της με 19/2021 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 12. Στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου για το Διεθνές  Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
 13. Καθορισμός του ύψους καταβολής τροφείων Σχολικού Έτους 2021-2022, στους Παιδικούς Σταθμούς  του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ ΣΦΗΤΤΟΣ’ του Δήμου Κρωπίας.
 14. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου ελιάς.

 

                                                                                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                                              Δήμητρα  Μιχαιρίνα

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 17. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
 22. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

 

     

  Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.