• Νέα

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κρωπίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κρωπίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κρωπίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)50
2Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)50
3Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία25
4Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)25
5Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25
6Πράσινη Επιχειρηματικότητα25
7Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές25
8Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25
9Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)25
10Σύνδεση σχολείου-οικογένειας50
11Ανακύκλωση και κομποστοποίηση25
12Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες25
13Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25
14Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος50
15Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2106026441

Ταχ. Διεύθυνση: Β. Παπαμιχάλη 4

Email: koin.ypir.dkropias@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κλεισιμο