ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 03-05-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου:6714

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 17η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 07-05-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Περί απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση ΦΟΠ, ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων – κτιρίων και μετατόπιση στύλων.
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ηλεκτροδότηση δύο νέων παροχών.
 3. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αίτηση προσωρινής διαταγής υπόθεση υπαλλήλων Μηλόπουλος Κων/νος  κλπ στο σύνολο (5).
 4. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης, υπόθεση προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδικείου Κρωπίας, σχετικά με ατύχημα ανηλίκου σε παιδική χαρά του Δήμου.
 5. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για παράσταση και  κατάθεση υπομνήματος (πρόσθετοι λόγοι), ενώπιον του 14ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόθεση ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ.
 6. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για παράσταση και  κατάθεση υπομνήματος (πρόσθετοι λόγοι), ενώπιον του 5ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόθεση ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ                                                                      

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 1. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ