ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 27-01-2022

Αρ. Πρωτ. 1644

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 2. Γεώργιος Γκίκας –Αντιδήμαρχος
 3. Δήμητρα Μιχαιρίνα
 4. Σπυρίδων Κόλλιας
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Θωμάς Κιούσης
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Θεόδωρος Γρίβας
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Φώτιος Τσόγκας
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Παναγιώτης Πολίτης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Λάμπρος Γκοτζαμάνης
 8. Στέλλα Αθανασίου
 9. Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας
 10. Αντώνιος Κορωνιάς
 11. Αμαλία Γκιόκα
 12. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 13. Κωνσταντίνος Τσεβάς
 14. ΑθηνάΚιούση
 15. Αφροδίτη Κουντούρη
 16. Διονύσιος Κερασιώτης
 17. Ισίδωρος Γκίκας
 18. Ευάγγελος Ρεμπάπης

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

      στην 2η/2023  Τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 31-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μελέτης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σε σχολικό συγκρότημα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (πρώην Σταματίου Γκίκα), Κίτσι Κορωπίου.
 2. Προσβασιμότητα στις εισόδους κατοικιών/καταστημάτων με τη χρήση οριζόντιας διαγράμμισης.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «Σ.Μ.Ε.Κ.Α. Α.Β.Ε.Ε.», επί της οδού Αρχιμήδους 51 και Τζήμα, στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ-ΤΖΗΜΑ του Δήμου Κρωπίας.
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ Ο.Ε.», επί της προέκτασης της οδού Κιούση Αν., στη θέση ΠΡΑΡΙ του Δήμου Κρωπίας.
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ROAD MASTER E.E.», επί της αγροτικής οδού Αγ. Παντελεήμονος στη θέση ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΤΖΗΜΑ του Δήμου Κρωπίας.
 6. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του Λέκκα Νικόλαου του Γεωργίου για το κατάστημά του στην οδό Β. Όλγας 12 στο Κορωπί.

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

 

      Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ