ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,18-09-2020

Αρ. Πρωτ. 12556

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKAMEΛH

 1. Παναγιώτης Πολίτης –Αντιδήμαρχος
 2. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 3. Θεόδωρος Γρίβας
 4. Θωμάς Κιούσης
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γεράσιμος  Ντούνης
 2. Αθανάσιος Δήμας
 3. Αντώνιος Κορωνιάς
 4. Νεφέλη Λουκά
 5. Γεωργία Θεοχάρη -Μπούτση
 6. Κων/νος Κωνσταντάρας
 7. Κων/νος Τσεβάς
 8. Ισίδωρος Γκίκας
 9. Διονύσιος  Κερασιώτης

10.Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου

11.Αφροδίτη Κουντούρη

12.ΑθηνάΚιούση

13.Ευάγγελος Ρεμπάπης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 9η/2020Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στοαμφιθέατρο του Δημοτικού καταστήματος  (Βασ. Κωνσταντίνου 47), στις 22-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45,κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση αναφορικά με την κυκλοφοριακή μελέτη επί της οδού Σπύρου Δάβαρη, για την εκτέλεση εργασιών του έργου: “Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλεως Κορωπίου” και έγκριση ως προς το σκέλος της που αφορά στην προσωρινή αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Γ. Κουλοχέρη.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου, της εταιρείας WAX Α.Ε.Β.Ε. επί τουπαράδρομου τηςΛεωφ. Βάρης Κορωπίου στο 3ο χλμ, στη θέση «Τζήμα» ΔήμουΚρωπίας.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου, της εταιρείας Κωνσταντίνος ΧατζηαθανασίουΕ.Π.Ε. επί της οδού Αγίων Αναργύρων 165, στη θέση«Άγιοι Ανάργυροι» ΔήμουΚρωπίας.
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδων-εξόδων, της εταιρείας LAMDAHELLIX Α.Ε. επί της οδούΗφαίστου 76 στη θέση «Μ» Δήμου Κρωπίας, εντός της ΒιομηχανικήςΠεριοχής.
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου, της εταιρείας TERGATEMON. ΙΚΕ επί της οδού ΜικράςΑσίας στη θέση «Νησίζα  Καρελλά» Δήμου Κρωπίας.
 6. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου, της εταιρείας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠρότυποςΒιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε., επί της οδού Αρχιμήδους 74στη θέση «Τζήμα» εντός τηςΒιομηχανικής Περιοχής Δήμου Κρωπίας.
 7. Χορήγηση έγκρισης εισόδου- εξόδου για χρήση Σημείου ΣυλλογήςΟΤΚΖ ΕπεξεργασίαςΜεταλλικών Απορριμμάτων ιδιοκτησίας Γεωργίου  Τσιλίκα.
 8. Μετατόπιση του περιπτέρου πουβρίσκεται στο 20,5 χλμ. της Λ. Λαυρίου στηνπεριοχή Καρελλάς.
 9. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων, για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων.
 10. Κανονισμός Διαχείρισης Υπαίθριας Διαφήμισης.
 11. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων (Ι).
 12. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων (ΙΙ).

 

 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                      ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ