ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τηλ. 2106026272 εσωτ.134 – 135

Σας ενημερώνουμε ότι οι Στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2001 (κλάσης 2022) και διαμένουν στο Κορωπί και στους γύρω Οικισμούς, υποχρεούνται να προσέρχονται από 02 Ιανουαρίου 2019 έως και 01 Απριλίου 2019 στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για την συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής (ΔΑ).

  1. Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν μαζί τους:
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής τους ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου
  • Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.
  1. Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως)

4. Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση  για εκπρόθεσμη κατάθεση ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή).