Σε λειτουργία ο κυκλοφοριακός κόμβος στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου (Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου &Λεωφ. Δημοκρατίας-Αττικής)

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει με την φύτευση και την τοποθέτηση του κεντρικού πυλώνα φωτισμού.

Φωτογραφικό υλικό Τ.Υ Κρωπίας : Άποψη του κόμβου από ψηλά 8.02.2021